Dla Rodziców

Opłaty:
– Miesięczna opłata za pobyt dziecka w Klubie Maluszka wynosi czesne- 700 zł do czasu ukończenia przez dziecko 2,5 roku, a od kolejnego miesiąca czesne wynosi 370 zł + 11 zł dzienna stawka za wyżywienie. Kwota obejmuje opiekę nad dzieckiem i wychowanie, wyżywienie oraz zajęcia dodatkowe opisane w ofercie ,,Bystrzaczka”- program.
– Wpisowe: jednorazowa, bezzwrotna wpłata pobierana przy składaniu karty zgłoszeniowej gwarantująca jednocześnie rezerwację miejsca dla dziecka w klubiku – wynosi 300 zł.
– Nieobecność dziecka w Klubiku nie zwalnia Rodziców z obowiązku opłat czesnego.

Możliwość komentowania jest wyłączona.