Misja

„Im więcej w nas pokoju, tym więcej będzie go w naszym niespokojnym świecie”.

Podstawowym zadaniem naszego Przedszkola jest stwarzanie dziecku warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości w radosnej atmosferze pełnej troski, poczucia bezpieczeństwa, poszanowania godności i miłości. Chcemy zapewnić naszym wychowankom szczęśliwe dzieciństwo czyli świat beztroskiej zabawy, radości i spontaniczności.

Priorytetem Niepublicznego Przedszkola Artystycznego ,,Bystry Maluch” jest pomoc dziecku w:

 • rozwijaniu samodzielności i wiary we własne siły,
 • wypracowaniu szacunku do porządku i do pracy,
 • wypracowaniu zamiłowania do ciszy i w tej atmosferze do pracy indywidualnej i zbiorowej,
 • osiąganiu długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem,
 • wypracowaniu postaw posłuszeństwa opartego na samokontroli, a nie na zewnętrznym przymusie,
 • uniezależnieniu od nagrody,
 • formowaniu postaw wzajemnej pomocy bez rywalizacji,
 • szacunku dla pracy innych,
 • rozwijaniu indywidualnych uzdolnień i umiejętności współpracy,
 • osiąganiu spontanicznej samodyscypliny wynikającej z dziecięcego posłuszeństwa,
 • umiłowaniu do rzeczywistości i otoczenia.

Założone cele edukacyjne osiągane są poprzez stosowanie aktywizujących form i metod pracy, w szczególności tych, które realizują treści wychowania artystycznego.
Podstawą edukacji artystycznej jest zabawa, ruch i ekspresja twórcza jako naturalne aktywności i potrzeby dziecka. Nic bardziej nie stymuluje wszechstronnego rozwoju dziecka jak połączenie tych trzech elementów.
Do pełnego rozwoju dziecka niezbędne jest kształtowanie twórczych kompetencji i postaw oraz ich rozwijanie. Można to osiągnąć w procesie edukacyjnym, który trenuje zdolności twórcze poprzez spontaniczne działania w zakresie rysunku, muzyki, gestu, ruchu czy improwizowanej gry teatralnej- dramy.
Współczesne tendencje w pedagogice akcentują znaczenia czynnego uczestnictwa dzieci w procesie edukacyjnym, czyli stwarzanie dziecku warunków do intensywnego poznawania i przeżywania świata, w myśl słów Konfucjusza:

,,Powiedz mi, a na pewno zapomnę. Pokaż a jest szansa, że zapamiętam. Pozwól przeżyć, a będę pamiętał całe życie”

Możliwość komentowania jest wyłączona.