Przedszkole artystyczne

Sztuki plastyczne pozwalają dzieciom badać i odkrywać otaczający je świat. Czasami proces ten jest tylko odczuwaniem śliskiej farby na palcach, innym razem obserwacją cudownego mieszania kolorów na kartce papieru. Może też być zdziwieniem, gdy przypadkowe krople farby układają się w realistyczny obrazek.

JAK TO DZIAŁA?

Małe dzieci tworzą sztukę; dla samego faktu zdobywania doświadczenia, badania i eksperymentowania. Podczas tego procesu odkrywają tajemnice, kreatywność i radość. Stworzone dzieło, niezależnie od tego czy będzie to kawałek posklejanej kartki czy też obraz, który mógłby trafić do galerii, jest dla dziecka wyłącznie rezultatem a nie powodem zabierania się za sztukę.

Wychowanie przez sztukę stymuluje wszechstronny rozwój osobowości dziecka. Wykorzystujemy w codziennej pracy wychowawczo-dydaktycznej metody wielostronnego kontaktu ze sztuką, dzięki czemu inspirujemy dziecko do działania, przeżywania oraz budowania własnego systemu wartości.

CO CHCEMY OSIĄGNĄĆ?

* wyzwolić w dzieciach autentyczną ekspresję, która jest następstwem naturalnej potrzeby komunikowania innym ludziom własnych uczuć, myśli i przeżyć

* nauczyć przedszkolaki bystrej obserwacji rzeczywistości

* rozwinąć pamięć i spostrzegawczość

Organizowanie sytuacji edukacyjnych o charakterze integracji sztuk jest uzasadnione psychologicznie, pedagogicznie i estetycznie. Pozwalają one bowiem na pełen rozwój predyspozycji twórczych dziecka i polisensoryczne oddziaływanie na jego osobowość.

Możliwość komentowania jest wyłączona.